Politika kvality

REPAVIA STAV s.r.o. – dodávky oken, dveří a stínící techniky na klíč

 

Společnost REPAVIA STAV s.r.o.

  • se prezentuje pod obchodní značkou OKNANAKLIC.CZ
  • používá systém managementu kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001.
  • nabízí zákazníkům přípravu a realizaci projektů požadujících složitá technická řešení.
  • pečlivou koordinaci realizuje dodávky just in time, aby se minimalizovala doba zastavení provozu po dobu oprav a montáží.

 

Vedení společnosti REPAVIA STAV s.r.o. přijalo následující politiku systému managementu kvality jako závazek ve vztahu k plnění požadavků všech zainteresovaných stran (zákazníků, pracovníků, partnerů, dodavatelů, státní správy i veřejnosti) a zabezpečení trvale vysoké úrovně výroby.

  1. Kvalita dodávaných materiálů a jejich dodávek je věcí každého pracovníka, proto všichni vědí, jak jejich činnost přispívá ke kvalitě produkce.
  2. Dodržování platné legislativy aplikovatelné na činnost společnosti REPAVIA STAV s.r.o. a její uplatňování v každodenním životě společnosti je pro vedení společnosti závazkem i samozřejmostí.
  3. REPAVIA STAV s.r.o. komunikuje se všemi zainteresovanými stranami, které mohou mít na činnosti společnosti zájem o všech důležitých skutečnostech.
  4. Všichni pracovníci mají v rámci své funkce vymezeny úkoly, znají svoji odpovědnost a mají dostatečnou pravomoc k jejich uskutečňování.
  5. Zlepšování je trvalý proces, který společnost realizuje eliminací chyb a ztrát, realizací včasných preventivních opatření, systematickým sledováním a trvalým zlepšováním procesů. Za prioritu považuje preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními.
  6. Pravidelné hodnocení činnosti společnosti na poradách a souhrnně přezkoumáváním celého systému managementu kvality poskytuje náměty na trvalé zlepšování.

 

Vizí společnosti je vytvořit vlastní síť prodejních poboček na vybraných místech ČR.

 

Zásady Politiky kvality jsou platné dnem vyhlášení, vztahují na všehny pracovníky a všechny výrobky. Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za její prezentaci všem svým podřízeným a dalším zainteresovaným stranám.

 

Ve Zlíně dne 13.9. 2019

 

René Skalický – jednatel společnosti REPAVIA STAV s.r.o.