NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – dotace pro Vaše lepší bydlení

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – dotace pro Vaše lepší bydlení

16 října, 2018

Slibovaný Balíček podzimních novinek je tady - přinesl ještě více podporovaných opatření, pro větší okruh žadatelů i jednodušší cestu k získání dotace.


Chtěli bychom Vás informovat, že počínaje dnešním dnem, máte možnost získat dotaci na venkovní stínicí techniku v rámci programu Nová zelená úsporám – oblast podpory A – zateplení rodinných domů.

37681

Program Ministerstva životního prostřední patří k nejefektivnějším programům v ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy (např. zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů).

 

Na co se dotace pro rodinné domy poskytuje?


 

Jednou z novinek v programu je získání dotace na venkovní stínicí techniku – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.

 

Kdo může žádat o dotaci?


Žádat může každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak fyzická osoba, tak i právnická osoba.

 

Kdy se může žádat o dotaci?


Příjem žádostí probíhá kontinuálně až do 31. prosince 2021. Žádost můžete podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

 

Jak žádat o podporu?


Žádosti o dotaci se přijímají elektronicky, formulář žádosti je umístěn na webových stránkách www.novazelenausporam.cz. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

V pondělí 15. října 2018 byla spuštěna nová aplikace pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám, a to na adrese https://zadosti-nzu.sfzp.cz. Od tohoto data bude možné požádat o dotaci výhradně prostřednictvím tohoto rozhraní. Stávající verze aplikace bude i nadále zachována pro žadatele, kteří své žádosti podali před 15. říjnem 2018.

 

 

Jsou i naše okna, dveře a venkovní stínící technika dotovány?


Ano!!!

 

Bližší informace o programu nejdete v přiloženém letáku, případně u nás na prodejně.

 

Letáky:
Prohlédněte si nejnovější katalog